Demoliční, výkopové a přípravné práce

Zajišťujeme přípravné stavební práce naší vlastní technikou, organizací práce a využití obchodních zkušeností pro oblast nejen stavebnictví.Zajišťujeme  zaměření a výkopové práce, demoliční práce (demolice objektů, komunikací, terénu … ) včetně odvozu a likvidace materiálů, přípravné práce pro založení staveb včetně dovozu materiálů naší dopravou a podobně.

Čištění komunikací

S využitím našich prostředků nabízíme rovněž úklid a čištění komunikací na smluvním základě pro organizace, obce i soukromníky.

Sekání trávy

Nabízíme kompletní servis v oblasti sekání zatravněných ploch, včetně odvozu a likvidace posečených travin.

Každý pozemek je jiný, každý má jiná specifika (velikost, sklon, množství překážek v sekání, atd.) a proto je potřeba vždy pro přesnou kalkulaci naše návštěva na místě údržby